ميكروسكوپ سه چشم MIS 1001

دسترسی: موجود

سیستم عکس برداری ميكروسكوپ مدل MIS – 1001

کاربرد
آزمایشگاههای عمومی و تخصصی
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
کارگاه و کلاس های آموزشی
آزمایش های کشف جرایم

 

11,000,000 تومان