تلسكوپ دانش آموزی بازتابی F70076TX

دسترسی: موجود

تلسکوپ نیوتنی کیفی 70076
بزرگنمایی: 525X
فاصله کانونی: 700
قطر عدسی چشمی: 4-12/5-20
قطر عدسی شیئی: 76
بارلو: 1/5X- 3X
هدف یاب: دارد
نوع تلسکوپ: انعکاسی
رنگبندی: نقره ای

6,700,000 تومان