دوربین دوچشمی 80×20 صاايران

دسترسی: موجود
  • کیفیت عالی و وضوح تصویر بالا
  • گردآوری زیاد نور و شفافیت تصویر
  • دامنه‌ی تغییرات مناسب دیوپتر برای چشم‌های مختلف

2,700,000 تومان