میکروسکوپ صاایران مدل ZSM1001

دسترسی: موجود

کاربردها

  • آزمایشگاه های عمومی و تخصصی
  • دانشگاه ها و مراکز پژوهشی
  • آموزشگاه ها و تعمیرگاه های تلفن همراه و داستگاه های الکترونیکی
  • کارگاه ساخت و تعمیر ساعت
  • کارگاه های جواهرسازی
  • کارگاه مونتاژ قطعات الکترونیکی

4,300,000 تومان