میکروسکوپ مدیک مدل Mp-450

دسترسی: موجود
  • نوع هد: تک چشمي
  • طراحي اپتيکي: ساده

66,000 تومان