تلسکوپ نیوتنی POLARIS 127mm GERMAN EQUATORIAL REFRACTOR

دسترسی: موجود
  • کیفیت اپتیکی بالا
  • حمل و نقل آسان
  • 3 عدد چشمی و 1 عدد بارلو 2 برابر
  • دارای نرم افزار آموزشی
  • مناسب برای دانش آموزان و علاقه مندان

فروش اقساطی با کارت حکمت ویژه نظامیان

5,500,000 تومان