تلسکوپ مدیک مدل F70070TX

دسترسی: موجود

مدل : F70070

نوع تلسکوپ : انکساری

فاصله کنونی تلسکوپ : 700mm

قطر عدسی ها : 4-12.5-20mm

قطر دهانه تلسکوپ :70mm

لوازم جانبی : آینه منشوری – دوربین یابنده – عدسی همسو کننده – سه پایه آلومینیومی- دو عدد تقویت کننده BARLOW 1.5X , 3X

19,000,000 تومان