دوربین دوچشمی 42×10 پیرش (برسر)

دسترسی: موجود
  • ضد آب
  • دارای گاز نیتروژن و ضد بخار
  • وزن کم و حمل و نقل آسان

4,000,000 تومان