دوربین دوچشمی 26×10 پیرش (برسر)

دسترسی: اتمام موجودی
  • دوربینی کوچک با قابلیتهای بسیار بالا
  • ضد آب
  • دارای گاز نیتروژن و ضد بخار
  • وزن کم